Privacy Policy

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το έγγραφο.

Τελευταία ενημέρωση 18/03/2023

Γενικά

Weconnect.chat (εφεξής «weconnect.chat»), με γραφεία στο Poortland 66, 1046 BD, Amsterdam (Ολλανδία) και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@weconnect.chat

Με το παρόν ενημερώνει τον χρήστη πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά του στοιχεία.

Σκοποί της Επεξεργασίας και Νομική Βάση

Αυτά τα προσωπικά στοιχεία θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για την ανταπόκριση και την αντιμετώπιση των αιτημάτων για πληροφορίες που υποβάλλονται από συνδρομητές, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Για να διαχειριστείτε την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Ιστότοπο, τη γνώμη των πελατών σας για προϊόντα, υπηρεσίες ή περιεχόμενα.
  • Για την εκτέλεση εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση πελατών σχετικά με τις συμβάσεις, τις παραγγελίες, τις παραδόσεις και τα τιμολόγια και τη διαχείριση των απλήρωτων τιμολογίων και πιθανών διαφορών σχετικά με τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Για αυτούς τους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για όσο διάστημα λήξει η σχέση μας. Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται κατά τις περιόδους διατήρησης για νομικά καθορισμένες ευθύνες.

  • Για αποστολή διαφημιστικών πληροφοριών για νέα και προσφορές σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες, προωθητικές ενέργειες και καινοτομίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέσω οποιουδήποτε καναλιού, συμπεριλαμβανομένου του e-mail.

Εάν ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις του weconect.chat επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου κατά την εγγραφή, σημαίνει ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία και εμπιστεύεται τις πολιτικές προστασίας δεδομένων της εταιρείας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ελεύθερα δοθείσα συγκατάθεση. Για το σκοπό αυτό, σας ζητείται να δώσετε τη συγκατάθεσή σας σε αυτήν την πολιτική απορρήτου και να αποδεχτείτε αυτούς τους Γενικούς Όρους. Η μη αποδοχή αυτής της πολιτικής απορρήτου θα συνεπάγεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του ιστότοπου που προσφέρονται από το weconnect.chat δεν θα είναι διαθέσιμα και ότι η διαδικασία εγγραφής στο σύστημα θα διακοπεί.

Κατηγορίες Δεδομένων

Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα πεδία με αληθείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, εκτός από τις λεπτομέρειες όπου η συμπλήρωση υποδεικνύεται ως προαιρετική, επειδή απαιτείται αυστηρά από το weconnect.chat προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τους προαναφερθέντες σκοπούς. Διαφορετικά, το weconnect.chat δεν ασχολείται με το αίτημά σας. Οι χρήστες εγγυώνται ότι τα προσωπικά στοιχεία που δίνονται στο weconnect.chat είναι αληθή και είναι υπεύθυνοι για την ειδοποίηση για οποιαδήποτε τροποποίηση τους.

Ρυθμίσεις απορρήτου και ασφάλειας

Το weconnect.chat διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτήν την πολιτική προκειμένου να την προσαρμόσει σε νέους κανονισμούς ή νομολογία και βιομηχανική ή/και εμπορική πρακτική.

Εάν το weconnect.chat αποφασίσει να αλλάξει την Πολιτική Απορρήτου του, θα δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα. Αυτή η πολιτική τροποποιήθηκε τελευταία φορά στις 18 Μαρτίου 2023.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, οι χρήστες πρέπει να διαβάσουν και να αποδεχτούν ρητά να συναινέσουν την επεξεργασία δεδομένων που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, πριν χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες.

Το weconnect.chat έχει υιοθετήσει την ασφάλεια προστασίας δεδομένων που απαιτείται από το νόμο και προσπαθεί να εγκαταστήσει πρόσθετα τεχνικά μέτρα και μέσα στο πεδίο εφαρμογής του για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης, τροποποίησης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κλοπής των παρεχόμενων προσωπικών στοιχείων. Το weconnect.chat συμφωνεί να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία που αποστέλλονται από εγγεγραμμένους χρήστες με απόλυτη εμπιστευτικότητα και ανθεκτικότητα.

Το weconnect.chat θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα έως ότου τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όταν το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συγκατάθεσή του στην οποία βασίζεται η επεξεργασία. Ως εκ τούτου, δεν θα εφαρμοστεί και τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν αποθηκευμένα όταν αυτή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση.

Παραλήπτες και Μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Το weconnect.chat εγγυάται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα ειδοποιήσει ή δεν θα μεταβιβάσει τα εν λόγω στοιχεία σε τρίτους, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από τους χρήστες. Τα δεδομένα θα μπορούσαν να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους τρίτους αποδέκτες: Δημόσιες Διοικήσεις για συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις. Μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών: Προμηθευτές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ηλεκτρονικών αυτοματισμών γραφείου, φιλοξενίας, υπηρεσιών SaaS όπως CRM/ERP, διαχείρισης, λογιστικών, ελεγκτών και δικηγόρων. Το weconnect.chat θα μπορούσε να μεταφέρει προσωπικά δεδομένα σε παραλήπτες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι περιλαμβάνονται στη λίστα Privacy Shield, η οποία έχει απόφαση να εγκρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δικαιώματα των Χρηστών

Οι χρήστες έχουν, ανά πάσα στιγμή, το δικαίωμα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας δεδομένων, να μην υπόκεινται σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ και αντικειμένου, επικοινωνώντας με το weconnect.chat και αποστολή γραπτής ειδοποίησης στο hello@weconnect.chat, επισυνάπτοντας αντίγραφο του Εγγράφου Εθνικής Ταυτότητάς τους ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου ταυτότητας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Οι χρήστες έχουν, επίσης, το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή.